06.03.2008  Linktip 
EmsEuropa.png
NameSymDatumZeitSize
flyer_DE_5_2008.pdf 2008.03.06 13:07:50 1939585
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size
  • De Eems, haar zijtakken, het bijbehorende grondwater en de wateren aan de kust vormen het internationale stroomgebiedsdistrict Eems. Ter bescherming en behoud van dit totale systeem dienen in 2009 beheersplannen te zijn uitgewerkt met vastgestelde doelen, die uiterlijk in 2015 moeten zijn gerealiseerd. Het is dan ook zaak vaart te zetten achter de ontwikkeling van het ‚systeem Eems‘ tot een ecologisch zo evenwichtig mogelijke natuurlijke ruimte, en tegelijkertijd het duurzame gebruik van de wateren te waarborgen.